Монгол дууны үг, шүлэгүүд
Одоогийн байдлаар нийт

Жавхлан - Төрлмүд мини

Өсөрсөн цусн тасарсан махан
Ор ганцхан кэлтэй билее бидн
Нүүгеед ёвсн таныгаа санахлаа
Нүдем нулимсаар дүүрнее

ДХ: Улаан чирайтай төрлмүд мини
Улаан залаата Хальмгууд

Өргөн сэтклтэй энкэр Хальмгууд
Өндээж намааг тэвэрче үмсле
Өлгеедеен байсан та нартаагаан
Өдөр болгон зогложэ ёвнаав

ДХ: Улаан чирайтай төрлмүд мини
Улаан залаата Хальмгууд *2

Эргеед харихдаан баярта ёвнаав
Иньегшеед ирхдеен дуулаад ирнев
Өдөр сөө угаа хамдаан суугаад
Ээжийн чанасан цайгаан уухийм

ДХ: Улаан чирайтай төрлмүд мини
Улаан залаата Хальмгууд *2
Оо көөркм улаан залаатай Хальмгууд


Үг: Мөнгнцецег
Ая: А.Манджиев
0 comments:

Post a Comment

Хамтлаг дуучид


Шинэ сэтгэгдэлүүд

Зочид

Бидний лого 2

Бидний лого 2

Шинэ дууны үг, шүлэгүүд